sedacja wziewna

Sedacja wziewna

Sedacja wziewna jest metodą bezstresowego leczenia polegająca na podaniu pacjentowi mieszaniny gazów (tlenu i podtlenku azotu popularnie zwanego gazem rozweselającym). Podanie mieszaniny gazów wprowadza pacjenta w stan relaksacji, fizycznego odprężenia, osłabienia wrażliwości na ból oraz częściowego oderwania sie od rzeczywistości przy jednoczesnym zachowaniu świadomości.